Start cursusjaar MBO Westland in World Horti Center - World Horti Center
29.08.2018

Start cursusjaar MBO Westland

Afgelopen maandag is het mbo-onderwijs in Nederland van start gegaan. Ook voor de studenten van MBO Westland (Albeda, Lentiz en ROC Mondriaan) in World Horti Center zijn de lessen weer begonnen. Tijdens de opening van het nieuwe cursusjaar heette directeur Atie de Gier iedereen van harte welkom in de inspirerende leeromgeving van World Horti Center. In deze eerste week vinden kennismakingsactiviteiten plaats en starten de lessen.

Ontmoetingen
In de centrale aula die tevens de entree is van World Horti Center ontmoeten de nieuwe en 2e en 3e jaars studenten elkaar. De mbo-ers van MBO Westland maken daarnaast kennis met de bedrijvigheid van het kennis- en innovatiecentrum, waar vertegenwoordigers van de aangesloten bedrijven elkaar treffen en internationale gasten worden ontvangen en rondgeleid.

Terugblik op een vliegende start
Het aantal studenten is het afgelopen jaar flink gegroeid. Hierdoor kan de Westlandse mbo-school haar brede aanbod handhaven en mogelijk de komende jaren uitbreiden. Na de vliegende start van het afgelopen cursusjaar, het eerste jaar in World Horti Center, gaat nu het tweede jaar in voor MBO Westland. Studenten leren formeel en informeel met goede faciliteiten in een dynamische leeromgeving.

Het afgelopen cursusjaar kende diverse hoogtepunten voor MBO Westland, zoals de opening, de eerste diplomering in het Rabotorium en het verwelkomen van de winnaars van de landelijke vakwedstrijden Skills. Bij verschillende evenementen, georganiseerd door de partijen van World Horti Center, werd de samenwerking met onderwijs gezocht. Studenten van het MBO Westland PR-team zijn betrokken bij de ontvangst van de gasten en het geven van informatie en rondleidingen aan de bezoekers. Een mooi voorbeeld van hoe je informeel leren kunt stimuleren in een dynamische leer- en werkomgeving. Met als leereffect een toename in het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van de studenten.

Samenwerken
Het afgelopen jaar hebben mooie samenwerkingen tussen studenten van verschillende mbo-opleidingen plaatsgevonden. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen de studenten van Welzijn en Techniek. Zij hebben een app ontwikkeld die daadwerkelijk gebruikt gaat worden: nieuwe medewerkers in zorg- en verpleeghuizen weten niet alles te vinden als ze aan het werk zijn, de app helpt daarbij: wie moeten we bellen bij bijzonderheden m.b.t. bewoners? Een ander voorbeeld van samenwerking tussen studenten van Zorg en Techniek (Mechatronica) is slimme oplossingen die samen bedacht werden bij het ontwikkelen van een rolstoel op maat.

Ontwikkelingen MBO Westland
Doel voor komend jaar is het informeel leren verder te stimuleren door het aantal activiteiten waarbij de studenten betrokken zijn, uit te breiden. “Naast evenementen zoals Kom in de Kas, FlowerTrials en de Open Dagen van de mbo-opleidingen willen we onze studenten een rol geven bij de ontvangst van buitenlandse gasten, zodat ze hun talen verder kunnen ontwikkelen”, legt directeur Atie de Gier uit.
Daarnaast wordt er nog meer aandacht besteed aan de deelname aan vakwedstrijden. De Gier: “Studenten moedigen we aan deel te nemen aan landelijke vakwedstrijden. Door zich te meten aan andere studenten in het land en hun werk en innovaties te laten beoordelen door vakmensen uit het bedrijfsleven wordt de vakbekwaamheid van onze studenten vergroot. Hierdoor kunnen ze zich nog beter profileren. Het bedrijfsleven geeft aan hieraan belang te hechten en heeft een geldbedrag ter beschikking gesteld voor de best presterende studenten bij de vakwedstrijden. Dit is een belangrijk gebaar en natuurlijk een extra stimulans voor onze studenten!”

Internationale stages
Was er afgelopen jaar al een toename van internationale stages bij enkele mbo-opleidingen van MBO Westland, komend schooljaar wordt dit verbreed naar meer mbo-opleidingen. Hiermee geven we nog meer studenten de kans om internationale ervaringen op te doen, passend bij de internationale context van het Westland. Uiteraard sluit alles aan bij de vraag van het bedrijfsleven en leiden de ontwikkelingen naar een nog hogere kwaliteit van het mbo-onderwijs binnen World Horti Center.