Studenten worden ware ‘plantenfluisteraars’ - World Horti Center
24.10.2018

Studenten worden ware ‘plantenfluisteraars’

World Horti Center brengt onderzoek, onderwijs, overheid en ondernemers samen. Dit brengt nieuwe verbindingen en kennisuitwisseling tot stand. Bij teelt- en techniek onderzoek, werkt Demokwekerij Westland regelmatig samen met hogeschool Inholland en Lentiz | MBO Westland met het doel om studenten te voorzien van praktijkleerervaring.

Op dit moment worden mbo- en hbo-studenten van deze opleiders begeleid om met via metingen verkregen data, de juiste teeltkeuzes te maken.

Ary de Jong, teeltmanager Demokwekerij Westland: “Deze nieuwe generatie kwekers en bedrijfsleiders kunnen in de toekomst profiteren van kennis over het gedrag van planten. Dat leren ze in praktijksituaties, waarin ze letterlijk werken met de planten. Door teeltdata te analyseren en te combineren met teeltkennis, kunnen studenten conclusies verbinden aan deze data. Zo kan er een optimale teeltstrategie worden bepaald.”

Op vaste tijden voeren de studenten metingen uit naar de sapstromen in een tomatengewas, matvochtigheid en temperatuur in de onderzoeksafdeling. Daarnaast meten ze de lichtintensiteit en vergelijken de groei van de planten onder blauw LED licht en het verschil met rood / verrood LED licht.

De onderzoeksafdeling is, naast 28.000 lumen son-t belichting, ook uitgerust met 30 micromol LED verlichting in de vorm van stuurlicht. De ene helft van de afdeling is ingesteld op blauw LED licht en de andere helft op rood / verrood LED licht.

Volgens de Jong ziet het ernaar uit dat de studenten tijdens het onderzoek zullen concluderen dat blauw licht de verdamping stimuleert en het gewas minder hoog wordt dan de tomatenplanten onder het rode licht, waarbij meer fotosynthese plaats vindt en een snellere groei van de plant optreedt. De Jong: “Het gaat in dit onderzoek niet om de resultaten, maar om het creëren van bewustwording bij studenten over de effecten van licht, water, temperatuur en andere elementen die van invloed zijn op de groei van een gewas. De studenten bruisen van de energie en zijn gretig om te leren. Daar werk ik met plezier aan mee!”