Tomatoworld en Wold Horti Center bundelen krachten - World Horti Center
14.12.2018

Tomatoworld en Wold Horti Center bundelen krachten 

Samen gaan we de tuinbouwsector nationaal en internationaal nog beter op de kaart te zetten.

De samenwerking wordt operationeel ingezet door gezamenlijk bezoekers te ontvangen, evenementen en opleidingstrajecten te organiseren. Daarvoor tekenden beide partijen gisteren een intentieovereenkomst.

Ook het samenbrengen van tuinbouwpartners zien zij als gezamenlijke activiteit. Een integratie van beide organisaties is het uiteindelijke doel. De wereld van de glastuinbouw is internationaler dan ooit en Nederland heeft hierin een leidende positie. Continue en versnelde innovatie en samenwerking is van groot belang om deze koploperspositie van Nederland in de wereld te behouden.

Tomatoworld en World Horti Center spelen hierin een belangrijke rol door oplossingen uit te dragen die hun partners en participanten bieden voor welzijn en welbevinden van mensen. Samen met deze partners bieden zij oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken, zoals voedselvoorziening, welbevinden en duurzaamheid.

Tomatoworld

Tomatoworld is een informatie- en educatiecentrum dat de grote waarde van de Nederlandse glastuinbouw zichtbaar maakt. Een inspirerende locatie voor een rondleiding, vergadering, diner of event. Een belevingswereld waar kennis wordt gedeeld over innovaties en technologieën die bijdragen aan de oplossingen van het wereldvoedselvraagstuk. En waar na een bezoek ín de kas met 80 rassen tomaten ook geproefd mag worden.