VIDEO: trots om onderdeel te zijn van de topsector Tuinbouw & uitgangsmaterialen - World Horti Center
10.06.2020

VIDEO: Trots om er een onderdeel van te zijn!

De kracht van de Topsector Tuinbouw & uitgangsmaterialen is innoveren, verduurzamen, co-creëren met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. We zijn trots om dagelijks een grote bijdrage te kunnen leveren aan de sector.