Voedselsector kan een gigantische bijdrage leveren aan ecosystemen - World Horti Center
23.07.2020

Voedselsector kan een gigantische bijdrage leveren aan ecosystemen

Berry Marttin deelt zijn visie tijdens EAT THIS

In het laatste EAT THIS webinar vertelde de Braziliaan Berry Marttin, bestuurslid van Rabobank en eigenaar van een Braziliaanse boerderij, over zijn toekomstvisie voor de voedselsector.

Voordat Berry zijn toekomstvisie uitsprak, nam hij de deelnemers mee naar een voor hem cruciaal moment uit het verleden: Het Akkoord van Parijs en de formulering van de Sustainable Development Goals. In Parijs werd aangetoond dat de wereldwijde voedselproductie de grootste bijdrage levert aan de emissies die leiden tot klimaatverandering. Hierdoor besefte Berry dat we de eerste generatie zijn die de effecten van klimaatverandering voelt en de laatste generatie die er iets aan kan doen. 

De uitdagingen zijn enorm, maar Berry ziet vanuit zijn rol als bankier én boer mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan mogelijke oplossingen. De invloed van voedselproductie op de veranderingen legt juist een verantwoordelijkheid neer bij de (wereldwijde) voedselsector. In gesprek met Peter Maes, director corporate marketing bij Koppert Biological Systems, werd duidelijk dat hierbij sprake is van een individuele én collectieve verantwoordelijkheid. Bedrijven beschikken over een iets unieks: land. De wijze waarop producenten omgegaan met dit land is van grote invloed op het klimaat en onze ecosystemen. Daarnaast daagde Berry de sector uit om zich naar de wereld te presenteren als onderdeel van de oplossing, niet het probleem! Zijn voorstel is om te komen tot een Nieuw Akkoord van Parijs, maar dan gericht op voedsel en de gehele keten.

De bijeenkomst van de Verenigde Naties in september 2021 rond Food Security biedt hiervoor een uitgelezen mogelijkheid. Maar het ‘Paris for Food’-akkoord zal zich dan niet alleen moeten richten op de sector zelf; ook overheden en consumenten moeten meegenomen worden hierin. Er zal gewerkt moeten worden aan bewustwording dat de uitputting van natuur een prijs heeft. Overheden zullen zich in moeten zetten om te komen tot systemen waarin de waarde van de natuur wordt doorberekend. Het meenemen van de burger in deze transitie is een voorwaarde om te komen tot duurzame verandering.

In deze 10e online sessie, sloten Berry Marttin en Peter Maes vooralsnog de EAT THIS! webinarreeks af. Samen met NethWork hebben we met deze serie de tuinbouw verbonden aan de zienswijze van visionairs van binnen en buiten de sector, om nieuwe ideeën en oplossingen voor de toekomst op gang te brengen. Zowel NethWork als World Horti Center zijn ervan overtuigd dat inspiratie verandering en verbetering stimuleert; dit vraagt dat buiten de vertrouwde kaders wordt gekeken. In het najaar zal dit initiatief een vervolg krijgen.

Informatie over EAT THIS! en opnames terug luisteren van eerdere sessies klik op onderstaande button.