Wat is de footprint van World Horti Center? - World Horti Center
12.04.2019

Wat is de footprint van World Horti Center?

Sinds januari is Greenhouse Marketeers gevestigd in World Horti Center. Een van de activiteiten van deze organisatie is het in kaart brengen van de milieu-impact van bedrijven. Voor World Horti Center gaan zij een footprint berekening uitvoeren.

Aan de hand van de milieu-impact stellen de experts van Greenhouse Marketeers een verbeterplan op. Bij de bouw van World Horti Center is er al rekening gehouden met de meest duurzame toepassingen toch vinden we het belangrijk om inzicht te krijgen. Daarom berekent Greenhouse Marketeers de footprint van World Horti Center en wordt aan de hand van de uitkomsten  gecompenseerd door bamboe aan te planten via Bamboo Village Uganda. Dat klinkt heel mooi, maar wat wordt daar nou mee bedoeld? We gaan in gesprek met Greenhouse Marketeers die aangeven dat het belangrijk is een paar dingen te begrijpen. 

Ten eerste de term ‘footprint’. Een footprint is een maatstaf voor hoeveel effect iets heeft op iets anders. De meest gebruikte footprint is de carbon footprint, die laat zien hoeveel effect iets heeft op de opwarming van de aarde, uitgedrukt in CO2-equivalenten. Dit betekent dat moet worden berekend hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten, waarna deze worden omgerekend naar CO­2. Methaan is bijvoorbeeld een sterker broeikasgas dan CO2: voor elke kg methaanuitstoot wordt daarom 25kg CO2 gerekend.

Voor World Horti Center berekenen we de carbon footprint: we berekenen dus hoeveel CO2  World Horti Center uitstoot, ofwel hoeveel effect World Horti Center heeft op de opwarming van de aarde. Ook dit moeten we eerst definiëren: wat is het doel, de scope en de functionele eenheid? 

Het doel is inzicht krijgen in de CO2-impact van het gebouw, zodat deze zoveel mogelijk verlaagd kan worden. Met dat doel, moeten we in dit geval bekijken we wat er jaarlijks nodig is om het gebouw draaiende te houden. De functionele eenheid wordt dan “een jaar lang algemeen beheer”. De scope kunnen we dan ook bepalen: we kijken naar zaken als energieverbruik en het vervoer van facility-medewerkers.

Om uiteindelijk tot de footprint van World Horti Center te komen, moeten we per onderdeel de footprint bepalen, bijvoorbeeld het verbruik van een kWh stroom of het rijden van een km in een benzineauto, en deze bij elkaar optellen. Uiteindelijk kunnen we zo zien waar de meeste impact door veroorzaakt wordt, de zogenaamde hotspots, om zo op een effectieve manier te verduurzamen. Met dit resultaat weten we ook hoeveel CO2 gecompenseerd moet worden.

Een footprintberekening begint dus altijd met het bepalen van het doel, waarna de rest volgt. Een kweker die voor de keuze staat een kas bij te bouwen óf een bestaande kas te kopen, moet een andere afweging maken. Is het bouwen van een nieuwe, energiezuinige kas beter voor de footprint van een plant of een kilo groenten dan het hergebruik van een minder energiezuinige kas?

Meer informatie? Neem gerust contact op met Greenhouse Marketeers, of loop even binnen in ons kantoor in World Horti Center.