Waterinnovaties in kaart - World Horti Center

Waterinnovaties in kaart

Kom meer te weten over waterinnovaties en -oplossingen binnen de glastuinbouw. Hoe wordt er binnen de glastuinbouw omgegaan met water en zijn duurzame toepassingen onderdeel van het proces?

Water is van eminent belang voor de glastuinbouw. De waterkwaliteit moet op orde zijn en er moet voldoende zoet (giet)water voor handen zijn. Er wordt hard gewerkt aan een gesloten watersysteem om de omgeving zo min mogelijk te belasten en duurzaam watergebruik te bevorderen. De innovaties en oplossingen 'Water' geven inzicht in welke oplossingen en innovaties worden toegepast om de waterkwaliteit en -kwantiteit optimaal te bewaken en afval- en hemelwater te zuiveren of te hergebruiken.

In onderstaande interactieve animatie zijn diverse waterinnovaties en -oplossingen in beeld gebracht. U kunt deze hieronder bekijken.