World Horti Center als internationaal kennisloket van Indoor Farming - World Horti Center
12.05.2020

World Horti Center internationaal kennisloket voor Indoor Farming 

Matchmaking, kennisdeling en samenwerking op het gebied van Indoor Farming op een centrale plek binnen de glastuinbouw

Om als glastuinbouwsector de internationale koploperspositie te behouden, is het van belang dat de gehele glastuinbouwketen tijdig inspeelt op innovatieve ontwikkelingen die de toekomst van de sector bepalen. World Horti Center gaat daarom samen met toonaangevende organisaties de Nederlandse innovatiekracht op gebied van Indoor Farming een boost geven. Samen kunnen we de wereld vertellen hoe deze teeltmethode bijdraagt aan het mondiale voedselvraagstuk en hoe hedendaagse techniek een rol kan spelen in het oplossen van maatschappelijke issues.

De wereldbevolking bestaat in 2050 uit ruim 9 miljard mensen. Om deze explosieve bevolkingsgroei bij te benen moet de mondiale voedselproductie in een razend tempo toenemen. Met de huidige stand van de techniek is dit onmogelijk en daarom zijn nieuwe landbouwmethodes noodzakelijk om meer voedsel te kunnen produceren met minder middelen en uitstoot. Bovendien willen steeds meer landen – ingegeven door de huidige situatie – minder afhankelijk zijn van het importeren van voedsel. Indoor farming is een kansrijk alternatief om de voedselproductie de komende jaren sterk op te voeren.

Matchmaking, kennisdeling en samenwerking op het gebied van Indoor Farming op één plek in World Horti Center

Om het gehele cluster wereldwijd te positioneren, wil World Horti Center samen met haar partners die expertise op het gebied van Indoor Farming hebben, één fysieke plek opzetten voor matchmaking, kennisdeling en samenwerking. Dit doen we door het opzetten van een tweejarig programma met verschillende events, tours, trials en andere activiteiten rondom Indoor Farming en daarnaast een fysiek paviljoen in World Horti Center. Dit paviljoen wordt zodanig ingericht dat internationale vakbezoekers in één oogopslag zien hoe Vertical Farming bij kan dragen aan globale, maatschappelijke issues zoals het voedselvraagstuk. We bouwen aan een levendig programma zorgen ervoor dat in de Nederlandse tuinbouw verschillende initiatieven met elkaar verbonden worden.

Vragen over het nieuwe project? Neem contact op met projectmanager Ysabel van der Meer