Zien jouw planten er gezond uit? - World Horti Center
29.07.2019

Zien jouw planten er gezond uit?

Ons is wel eens verteld dat een innovatie in de tuinbouw pas geslaagd is als deze beter is dan het oog van de teeltspecialist. Dat is precies waar de GreenspectIR van Polariks voor bedoeld is. Deze camera voor Hyperspectral Imaging kan ziektes in het gewas detecteren voordat het menselijk oog dat kan.

In de onderzoekskas van Demokwekerij Westland in World Horti Center is een test uitgevoerd door Polariks met de speciale camera. De camera, die stationair is en tussen de 200 en 2500 m2 in beeld kan brengen, meet de plantstress. Dat doet hij op basis van fotosynthetische capaciteit en op basis van chlorofyl index. Met dat laatste heeft de start-up uit Noordwijk in hun eerste project in World Horti Center de schimmel Sphaerotheca fusia (echte meeldauw) in komkommer detecteren. Je ziet hierbij mooi dat ze op basis van de chlorophyl-waarde de mate van aantasting kunnen bepalen.

Het voordeel is dat met behulp van hyperspectral imaging de ziektedruk in een vroeg stadium gedetecteerd kan worden, eerder dan met het blote oog. De camera ziet minieme kleurverschillen in het blad en brengt de chlorophyl-waarden in beeld. Dat geeft de teler meer tijd om in te grijpen. Dus ook al zien je planten er gezond uit, hyperspectral imaging zorgt ervoor dat je het zeker weet.

Wat Polariks doet, is niet gewas specifiek. De camera en software kan breed ingezet worden. Voor de lange termijn wil het bedrijf onderzoek doen naar de beste implicatiemethode, een koppeling maken met klimaatfactoren en concreet kwantificeren hoe snel meeldauw waargenomen kan worden voordat deze zichtbaar is met het blote oog.

Wat Polariks doet, is in augustus trouwens wel zichtbaar voor het blote oog. De GreenspectIR is namelijk te bezichtigen tijdens de Summer of Innovation Expo. Tot 30 augustus is het mogelijk voor vakbezoekers uit de glastuinbouw om door World Horti Center te lopen, waarbij onder andere een opstelling van Polariks te bekijken is. Tijdens kantooruren is de expo te bezoeker na registratie bij de receptie.