Ons verhaal

Missie


World Horti Center is het meest actuele kennis- & innovatiecentrum van de internationale glastuinbouw, dat door kennisuitwisseling en samenwerking sneller kan innoveren.

World Horti Center is ontstaan vanuit een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid, waarin openheid en transparantie centraal staan. De technische ontwikkelingen  vormen vaak positieve bijdragen aan maatschappelijke onderwerpen.

Visie


De internationale glastuinbouwsector kan mondiaal een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van mensen. World Horti Center wil hierin een leidende rol spelen door oplossingen te bieden voor relevante maatschappelijke thema’s, zoals water, voedselvoorziening, voedselveiligheid, welbevinden en duurzaamheid.

World Horti Center wil het belangrijkste innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector worden. Een toonaangevend platform waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen innoveren, verbinden, creëren en inspireren. Een centrum dat jaarlijks door zo’n 40.000 internationale vakmensen bezocht zal worden.

De initiatief-nemers van World Horti Center

Meer weten