MVO - World Horti Center

Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen

Bijdragen aan een gezonde internationale glastuinbouwsector door innovatie te stimuleren en faciliteren geldt als uitgangspunt voor de visie en strategische doelstellingen van World Horti Center. Een gezonde tuinbouwsector is een maatschappelijk verantwoorde sector, waarin bedrijven uit het hele tuinbouwcluster sociale, ecologische en economische afwegingen in evenwicht houden. Oftewel: de balans in People, Planet en Profit.

World Horti Center ambieert een bijdrage te leveren aan het welzijn en welbevinden van mensen, door oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van waterkwaliteit, voedselvoorziening, voedselveiligheid en duurzaamheid. Het biedt de sector een innovatiecentrum voor Demonstratie, Onderzoek en Kennisoverdracht, waarin deze doelstellingen kunnen worden bereikt. World Horti Center draagt niet alleen bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap middels haar positie en profilering in de glastuinbouwsector, ook binnen de eigen organisatie geldt duurzaam ondernemen als uitgangspunt voor alle bedrijfsactiviteiten.

 

Daarnaast is het pand toekomstbestendig gebouwd met respect voor mens en milieu. Het gebouw staat bol van de duurzame toepassingen. Zo is gebruik gemaakt van duurzame bouwmaterialen als aluminium en recyclebaar dubbel glas (HR++) en bestaat het dak uit zeer isolerend stegdoppelplaat. Naast de isolerende werking van stegdoppelplaat, reduceert het ook voor 40% aan licht en warmte van buitenaf, waardoor het in de zomer een aangename temperatuur blijft. Ook is het gebouw voorzien van vloerverwarming- en koeling die aangesloten zijn op een warmtepomp die voornamelijk gaat draaien op de 150.000 Watt van de zonnepanelen.

De kas met haar onderzoeksafdelingen van 6.400 m² is uitgevoerd met state-of-the-art toepassingen. Voor het telen van de gewassen in de onderzoeksafdelingen wordt hemelwater gebruikt. Klimaat gestuurde ventilatieramen zorgen voor natuurlijke ventilatie en in combinatie met schermdoek kan optimaal gebruik worden gemaakt van de weersinvloeden. De aanleg van de vier kilometer diepe aardwarmtebron Trias Westland aan de nabij gelegen Lange Broekweg zorgt in de toekomst voor de energievoorziening van het pand.

People
Planet
Profit

Send