Ontstaan - World Horti Center

Ontstaan

De Nederlandse (glas)tuinbouw behoort internationaal tot de absolute wereldtop en maakt daarmee deel uit van het landelijke Topsectorenbeleid.

Professionalisering en het verder versterken van deze voor de Nederlandse economie belangrijke sector is een belangrijke doelstelling van het Topsectorenbeleid. Daarbij hoort een goede en eigentijdse onderwijs- en kennisstructuur van internationale allure. De uitvoering van het Topsectorenbeleid wordt via de Human Capital Agenda geregeld.

Een belangrijk deel van de Nederlandse (glas)tuinbouw is geconcentreerd in regio Westland, Oostland en Barendrecht. Bedrijven die samen de Greenport Horti Campus vormen werken in de keten van veredeling, toelevering, teelt, handel, logistiek, zakelijke dienstverlening en techniek.

Om de economische positie van de Greenport voor langere termijn te garanderen en (nationaal en internationaal) nieuwe kansen te kunnen blijven oppakken is in 2012 een actieprogramma opgesteld: Businessplan Greenport Horti Campus 2012-2015, tevens de Human Capital Agenda voor Westland, Oostland en Barendrecht.

Dit programma voorziet in het opleiden van studenten en het scholen van medewerkers. Ook legt het de nadruk op kennis & innovatie, internationalisering en het verbeteren van het imago van de sector.

Een van de doelstellingen van de Greenport Horti Campus is netwerk- en campusvorming met sterke lokale agenda’s en inspirerende faciliteiten in Westland, Oostland en Barendrecht.                    

World Horti Center: onderdeel van Greenport Horti Campus Westland

In Westland is World Horti Center het mondiale kennis- en innovatiecentrum van de glastuinbouw, waar onderzoek, innovaties, demonstraties en onderwijs op unieke wijze samenkomen. Het is de internationale etalage voor de glastuinbouw. 

World Horti Center is een samenwerking van Demokwekerij Westland, Lentiz (MBO Westland), Greenport Food & Flower Xperience en de gemeente Westland.

Innovaties en projecten

De Stichting Greenport Horti Campus is opgericht om de samenwerking tussen het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen via gezamenlijke projecten te borgen. De stichting kent een eigen stichtingsbestuur en wordt vanuit Greenport West-Holland geleid. Voor nadere gegevens zie:

Wat maakt de Nederlandse glastuinbouw zo uniek?

Lees meer