Achtergrond bedrijf

Demokwekerij Westland is ontstaan in 2001. Doel van de oprichting was technische tuinbouw toeleveranciers direct in contact brengen met kwekers, om zo te komen tot innovaties. De totale oppervlakte van de oorspronkelijke kas op de oude locatie aan de Zwetlaan was 11.000 m2, waarvan 5.000 m2 voor demonstratiedoeleinden werd ingezet.

Techniek demonstratie

De eerste jaren na de oprichting kwam de schaalvergroting in de tuinbouw op gang. Demokwekerij Westland functioneerde als platform voor de innovaties, welke aangedragen werden door de schaalvergroting. We faciliteerden het contact tussen de kwekers en de toeleverancier en gaven de ruimte om innovaties te demonstreren. Daarnaast was het mogelijk om op kleine schaal nieuwe innovaties vóór introductie uit te testen onder praktijkomstandigheden.

Onderzoeksafdelingen

In 2006 zijn de eerste vijf onderzoeksafdelingen gerealiseerd, waarbij de samenwerking is aangegaan met Proeftuin Zwaagdijk. Twee jaar later, in 2008, is de kas waar potplantenproductie plaats ingericht met onderzoeksafdelingen van verschillend formaat. In dit jaar werd ook het TNO Fieldlab Glastuinbouw opgestart die 8 afdelingen in gebruik namen en is de samenwerking met Proeftuin Zwaagdijk voor diverse afdelingen uitgebreid.

Demokwekerij Westland werkt nauw samen met diverse kennis- en onderzoeksinstellingen en biedt kwekers en andere partijen de mogelijkheid om onderzoek bij Demokwekerij Westland uit te laten voeren onder begeleiding van kennis- en/of onderzoeksinstellingen.

Kennisoverdracht

Demokwekerij Westland is uitgegroeid tot een breed kenniscentrum en treedt op als verbindende schakel tussen bedrijfsleven, kwekers, onderzoeksinstellingen, technische toeleveranciers, onderwijs en overheid. Daarnaast zijn diverse partijen gevestigd in Demokwekerij Westland zoals: Kenlog, TNO, Inno-Agro, Lentiz MBO Greenport, Proeftuin Zwaagdijk en Brighten Floricultura.

Vanaf 2012 maakt Demokwekerij Westland onderdeel uit van Stichting Proeftuin Zwaagdijk, waardoor we samen onderzoeken in de gehele tuinbouw – van open teelt tot akkerbouw en glastuinbouw -  kunnen voorzien. Aactiviteiten van Demokwekerij Westland worden onderverdeeld in drie elementen:
1. Techniek demonstraties
2. Praktisch onderzoek
3. Kennisoverdracht

World Horti Center

Sinds 2017 zet Demokwekerij Westland met haar participanten, faciliteiten en onderzoeken haar activiteiten voort in haar World Horti Center. In het kennis- en innovatiecentrum voor de glastuinbouw, wordt de kennis en kunde van Demokwekerij Westland gedeeld met opleidingsinstituut MBO Westland en een overkoepelende organisatie van sierteelt- en voedselondernemers; Greenport Food & Flower Xperience. Op deze wijze kunnen teelt- en techniekinnovaties voor de internationale glastuinbouwsector door Demokwekerij Westland nog sneller en beter gerealiseerd worden.

Benieuwd naar ons team?

Contactpersonen Demokwekerij