Missie & visie

Missie

“Demokwekerij Westland stimuleert, demonstreert, organiseert en faciliteert innovatie en onderzoek voor de glastuinbouw”

Visie

“Demokwekerij Westland heeft als visie dat er voortdurend aan innovatie gewerkt moet worden om een gezonde glastuinbouwsector in stand te houden”

Om dit te kunnen bewerkstellingen houdt Demokwekerij Westland zich bezig met praktisch onderzoek, techniek demonstraties en kennisoverdracht. Demokwekerij Westland is de verbindende schakel tussen (innovatief) bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek, ter promotie en vooruitgang van de Nederlandse tuinbouw (techniek) zowel in Nederland als wereldwijd.

Doelstelling

“Demokwekerij Westland streeft ernaar om over vijf jaar een grote rol te vervullen als innovatiecentrum van Nederland op het gebied van toepasbare (teelt- en technische-) innovaties in de glastuinbouw. Er wordt praktijkgericht gewerkt aan processen, technieken en middelen die nodig zijn voor de kwekerij van morgen. Innovatieve toeleveranciers worden dichter bij de kweker gebracht zodat de toeleveranciers producten ontwikkelen waar behoefte aan is.” Demokwekerij Westland brengt opgedane kennis in praktijk en zal door samenwerking de glastuinbouw op hoog niveau houden.

Benieuwd naar het team?

Contactpersonen Demokwekerij