Greenport Food & Flower Xperience

Stichting Greenport Food & Flower Xperience (GFFX) stelt zich ten doel om de innovatieve en dynamische Nederlandse tuinbouw op gebied van food & flowers te promoten. Dit doet GFFX door samenwerking tussen bedrijven, tuinbouworganisaties, overheid  en ‘groen’ onderwijs. 

De stichting organiseert de jaarrond vakbeurs Food & Flower in World Horti Center. Meer dan 30 prominente tuinbouw- en exportbedrijven presenteren zich met een stand in het kennis- en innovatiecentrum waardoor ondernemers, onderwijs, overheid en onderzoek elkaar ontmoeten, informeren en inspireren.

GFFX koppelt daarnaast studenten en young professionals aan de tuinbouw via het digitale platform Let’s Work. Via dit platform kunnen jongeren zich verdiepen in een mogelijke toekomst in deze dynamische en internationale tuinbouwsector, waar behoefte is aan deskundig personeel. Door vacatures en ervaringen van jongeren te delen laat dit platform de nieuwe generatie zien dat de glastuinbouw tal van uitdagende carrièrekansen biedt aan (hoger opgeleide) jongeren. Bovendien organiseert Stichting GFFX themabijeenkomsten voor studenten en tuinbouwprofessionals met het doel om innovatie en duurzaam ondernemerschap verder te stimuleren.

Bestuur Team Deelnemers Contact