Greenport Food & Flower Xperience

Stichting Greenport Food & Flower Xperience (GFFX) stelt zich ten doel om de innovatieve en dynamische Nederlandse tuinbouw op gebied van food & flowers te promoten. Dit doet GFFX door samenwerking tussen bedrijven, tuinbouworganisaties, overheid  en ‘groen’ onderwijs. 

De stichting organiseert de jaarrond vakbeurs Food & Flower in World Horti Center. Meer dan 30 prominente tuinbouw- en exportbedrijven presenteren zich met een stand in het kennis- en innovatiecentrum waardoor ondernemers, onderwijs, overheid en onderzoek elkaar ontmoeten, informeren en inspireren.

GFFX koppelt daarnaast studenten en young professionals aan de tuinbouw via het digitale platform Let’s Work. Via dit platform kunnen jongeren zich verdiepen in een mogelijke toekomst in deze dynamische en internationale tuinbouwsector, waar behoefte is aan deskundig personeel. Door vacatures en ervaringen van jongeren te delen laat dit platform de nieuwe generatie zien dat de glastuinbouw tal van uitdagende carrièrekansen biedt aan (hoger opgeleide) jongeren.

Bovendien organiseert Stichting GFFX themabijeenkomsten voor studenten en tuinbouwprofessionals met het doel om innovatie en duurzaam ondernemerschap verder te stimuleren.

Op initiatief van Stichting GFFX start de expositie 'Duurzame Tuinbouw in beeld - World Horti Center Experience' om duurzame tuinbouw door middel van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties onder de aandacht te brengen van studenten en vakprofessionals van World Horti Center. Hierbij wordt samengewerkt met Stichting Greenport Horti Campus, die ten behoeve van het algemeen belang belangeloos projecten binnen World Horti Center voert.  

De stichting werkt voorts aan een project op gebied van educatie over de in de Greenport West Holland duurzaam geteelde producten bijdragen aan gezondheid en welbevinden van mens en planeet. Hierbij werkt de stichting samen met Tomatoworld. Zodra nadere gegevens van dit project bekend zijn, zal deze ook opgenomen worden op deze website.

Bestuur Deelnemers Contact