Gemeente Westland - World Horti Center

Gemeente Westland

Westland is de grootste aaneengesloten glastuinbouwgemeente ter wereld en kent een unieke economische kracht die samengaat met grote sociale verbondenheid. Het unieke van de regio Westland is de clustering van glastuinbouwgerelateerde bedrijven en sectoren die gezamenlijk oplossingen bieden voor voedsel-, water- en energievraagstukken. Voorbeelden van glastuinbouwgerelateerde bedrijven zijn: importeurs, exporteurs, telers, transport- en verpakkingsbedrijven, toeleveranciers en zaadveredelingsbedrijven.

Westland behoort met een bruto gemeentelijk product van €4,1 miljard tot de top tien van Nederlandse gemeenten als het gaat om de toegevoegde waarde van economische activiteiten en is een gemeente van wereldwijde economische betekenis.

Om internationaal concurrerend te blijven, is de ontwikkeling in kennis en innovatie van vitaal belang. De basis voor innovatie in de (glas)tuinbouwsector blijft onderwijs en kennisontwikkeling, in nauwe samenwerking met ondernemers.

content afbeelding

Met de komst van World Horti Center biedt Westland hét internationale kennis- en innovatiecentrum van de internationale (glas)tuinbouwsector. Een centrum waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen innoveren, verbinden, creëren en inspireren.

Aangenaam kennis maken in gemeente Westland

Bezoek de website van Westland Horti Business