Gewasbeschermingsdagen opfrisser voor glasgroententelers - World Horti Center
18.04.2019

Gewasbeschermingsdagen opfrisser voor glasgroententelers

"Neem je verantwoordelijkheid in hygiëne"

Tholen – “Wie heeft er overwogen niet naar de gewasbeschermingsdagen te komen vanwege ToBRFV?”, was een van de eerste vragen die gesteld werd aan de telers die op de gewasbeschermingsdag van Royal Brinkman waren afgekomen. Bij de ongeveer vijftig aanwezige telers ging er één vinger omhoog. De toon was gezet en iedereen was direct aan het denken gezet.

De gewasbeschermingsdagen zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen. Op dinsdag waren telers door Van Iperen uitgenodigd en de woensdagmiddag en -avond was georganiseerd door Royal Brinkman. Naast een plenair gedeelte stonden er elf rondgangen langs producenten van gewasbeschermingsmiddelen op het programma. Die ronde was ’s ochtends ook door vertegenwoordigers en specialisten van Royal Brinkman afgelegd.

Het plenaire gedeelte werd afgetrapt door Luc Kurris. Hij wees de telers op het toenemende belang van biopesticiden naast biologische bestrijders nu er steeds meer chemische bestrijdingsmiddelen wegvallen. Omdat het middelenpakket steeds verder ingeperkt wordt, duurde het niet lang voordat er vanuit de zaal door telers vragen werden gesteld over toelatingen van middelen in andere gewassen dan die nu op het etiket staan.

Na Luc kreeg Jeroen Sanders van de Demokwekerij Westland het woord. De jaarlijkse traditie volgend gaf hij een update over de actualiteiten en een update over de proeven. Proeven waarbij het volgens Jeroen elk jaar weer een uitdaging is om ze goed toonbaar te laten zijn tijdens de rondgangen. Proeven ook die zowel in het World Horti Center als in de ‘oude’ Demokwekerij uitgevoerd kunnen worden. Belangrijk volgens Jeroen, want hierdoor zijn er in het Westland twee proeflocaties beschikbaar.

Na deze beide presentaties was het aan Jan Willem Keijzer, binnen Royal Brinkman een van de gezichten achter het nieuwe hygiëneconcept HortiHygienz, om de telers in de zaal goed aan het denken te zetten met allerlei vragen en tips. Na de vraag of telers overwogen hadden niet te komen, drukte Jan Willem de telers op het hart om bijvoorbeeld niet zomaar met de kleding die zij nu aanhadden ook weer hun eigen kas in te lopen. “Neem je verantwoordelijkheid.”

Maar kun je het eigenlijk nog wel goed doen dan? Het is een logische vraag, zeker in tijden van virusperikelen, waarbij je als teler niet zonder reden flink angstig zou worden van alle gevaren. “Streef ernaar het zo goed mogelijk te doen”, kon Jan Willem de telers meegeven. Wat volgde was een serie tips. Eén van die tips: zorg op een bedrijf voor één hygiëneverantwoordelijke. “Daarmee zorg je voor een duidelijk aanspreekpunt en voor eenduidige beslissingen en doet niet iedereen voor zichzelf wat hij of zij denkt dat goed is.”

Waar moet zo’n hygiëneverantwoordelijke dan oog voor hebben? Denk aan de contact- en inwerktijd van middelen. “Even de handen inspuiten bij het betreden van de kas is bij lange na niet genoeg. Ook het even dompelen van messen in een ontsmettingsmiddel is niet genoeg. Zeker bij ToBRFV, maar ook voor het komkommerbontvirus dat eveneens uit de tobamohoek komt en dus zeer persistent is, is het eerder een kwestie van minuten dan van seconden als het om ontsmetten gaat. En sowieso: altijd eerst reinigen”, gaf Jan Willem de zaal mee. En meten, want werkt de ontsmettingsmat na verloop van tijd nog wel?De teeltwissel in de belichte teelten komt eraan. Wie ziet het blaadje aan de buis hangen? Eén van de telers in de zaal wel, om maar aan te geven hoe moeilijk honderd procent schoon is.

Ondertussen blijkt het als teler in de praktijk niet zo eenvoudig om alles in en om een bedrijf onder controle te houden. Wat bijvoorbeeld te denken van chauffeurs die even binnen komen wandelen én die bij diverse tomatentelers de oogst komen ophalen. “Dat is misschien nog wel een groter risico. Om die reden werken wij ook aan een protocol met extra focus juist op die logistiek”, aldus Jan Willem.

Na deze serie reminders was het tijd voor de ronde langs de producenten. Iedere teler kreeg een kleurkaart om zijn nek, met een beetje fantasie én in lijn met de thema’s zou je van een vangplaat kunnen spreken, waarop het programma stond.

Morgen volgt deel 2, waarin alle productenpresentaties voorbij komen. 

18-4-2019 gepubliceerd op Groentennieuws.nl

Tekst: Thijmen Tiersma

Foto's: World Horti Center en Thijmen Tiersma