Glastuinbouwsector kan in gezamenlijkheid versneld verduurzamen - World Horti Center
27.04.2022

Glastuinbouwsector kan in gezamenlijkheid versneld verduurzamen

Gepubliceerd op 27 april 2022 op bloemenkrant.nl

‘Energie en de toekomst van de glastuinbouw’, dat was het thema van de door Glastuinbouw Nederland, Plantum en World Horti Center georganiseerde bijeenkomst op vrijdag 22 april in Naaldwijk. Zowel het aantal van maar liefst 250 aanwezigen, als de ketenbrede vertegenwoordiging – telers, zaadbedrijven, handel, banken en kennisinstellingen – symboliseerde de gevoelde urgentie van de energietransitie. De aanwezigheid van twee Kamerleden maakte het gezelschap compleet, want de weg naar verduurzaming is bovenal een gezamenlijk traject.

De organisatoren benadrukten daarom vooral dat ze samen willen optrekken in de lobby richting overheid en maatschappij. Met het eerder die week gepresenteerde Investeringsplan Energietransitie Glastuinbouw liggen er concrete plannen klaar om de energietransitie van de glastuinbouw te versnellen. Daarmee kan Nederland versneld van het Russisch gas af worden geholpen, worden voldaan aan de klimaatambities van de regering, maar zeker ook aan die van de glastuinbouw zelf.

“De overheid heeft een coalitieakkoord gesloten, waarin staat dat de energietransitie versneld moet worden. Daarom hebben wij samen een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met een aanbod: de enige sector die dat snel kan doen zijn wij. De plannen daarvoor liggen klaar, maar kunnen alleen gerealiseerd worden in onderlinge samenwerking”, aldus Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland.

Samenwerking zichtbaar

Niels Louwaars, directeur van Plantum, omschrijft de glastuinbouw als een innovatieve sector met een lange termijnstrategie. “Toch kun je overvallen worden, zoals nu met de energieprijzen. Innovatie moet uiteindelijk de oplossing leveren, maar ook de overheden hebben hier een belangrijke rol. De bijeenkomst in het WHC was om meerdere redenen een interessante en ook prikkelende middag waarin de samenwerking in de keten goed zichtbaar was. Laten we samen gaan voor een toekomstbestendige sector.”

Volgens de directeur van het World Horti Center, Puck van Holsteijn, is veelzeggend dat de sector niet naar het Malieveld trekt, maar zich verzamelt in het WHC als ‘clubhuis’ van de glastuinbouw. “Samen komen en gezamenlijk op zoek gaan naar uitwegen uit deze zeer uitdagende situatie. Ondanks dat de opdracht groot is, geeft deze pragmatische, innovatieve en oplossingsgerichte aanpak mij vertrouwen en maakt me ook trots op de sector.”