Hoe veredeling kan bijdragen aan telen in veranderende klimatologische omstandigheden - World Horti Center
02.05.2019

Hoe veredeling kan bijdragen aan telen in veranderende klimatologische omstandigheden

Research manager Seed Technology, Agnieszka Doroszuk-Van der Wurff vertelt hoe Rijk Zwaan hieraan bijdraagt

Research manager Seed Technology bij Rijk Zwaan, Agnieszka Doroszuk-Van der Wurff: “We zien het klimaat veranderen. Over de hele wereld staat steeds meer landbouwgrond bloot aan extreme omstandigheden. Op sommige plaatsen is het bijna onmogelijk geworden om gewassen te telen. Bijna een derde van de landbouwgrond die veertig jaar geleden wereldwijd nog beschikbaar was, is door de veranderende omstandigheden nu al niet meer bruikbaar.

Omdat de wereldbevolking groeit en groenten voor een gezonde voeding belangrijk zijn, moeten we overal op de wereld groenten kunnen blijven telen. Bij Rijk Zwaan realiseren we ons dat het bij vererdeling niet alleen gaat om ziekteresistenties en een hogere opbrengst. Telers hebben in de toekomst meer en meer behoefte aan platen die goed tegen bijvoorbeeld perioden van droogte of hoge zoutconcentraties kunnen."

"Technologie zal een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en productie van groenten. Denk aan hydroteelt, gesloten teelten en energie-efficiënte kassen die speciaal zijn ontworpen voor bepaalde klimaat gebieden. Wij maken de rassen die bij de nieuwe technologieën passen.”

Samen met Agnieszka, haar collega’s en externe partners werkt Rijk Zwaan aan rassen die geschikt zijn voor nieuwe teelttechnologie en voor veranderende klimatologische omstandigheden. Zo leveren we een bijdrage aan sustainable development goal 2.4; zorgen voor duurzame voedselproductiesystemen en veerkrachtige landbouwpraktijken implementeren die de productiviteit en productie verhogen, die bijdragen aan het behoud van ecosystemen, die het aanpassingsvermogen aan klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, droogte, overstromingen en andere rampen versterken, en die de land- en bodemkwaliteit geleidelijk verbeteren.

Publicatie uit MVO Brochure Rijk Zwaan

08-01-2019