Hotspot voor internationale glastuinbouw - World Horti Center
24.08.2017

Hotspot voor internationale glastuinbouw

Om bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden is in Naaldwijk het World Horti Center verrezen.

Demokwekerij Westland, MBO Westland en stichting Greenport Food & Flower Xperience (GFFX) werken er nauw samen aan innovaties. Op 28 augustus nemen 1.200 studenten van MBO Westland de nieuwe locatie in gebruik.
Met de bouw van het World Horti Center wil de glastuinbouw uitdagingen op het gebied van welzijn, welbevinden, duurzaamheid en waterproblematiek in de sector het hoofd bieden, vertelt communicatiemanager Rianne Vink van het World Horti Center.

'We merken vanuit de branche en onze participanten dat er veel belangstelling is voor een onafhankelijk centrum voor de glastuinbouw. Het centrum moet voor de internationale glastuinbouw een hotspot worden, zodat iedereen die zich bezighoudt met innovaties het logisch vindt om naar het World Horti Center te gaan. Daarmee willen we onze koploperspositie van Nederland bewaken en verder versterken.'

Tachtig bedrijven
Ruim tachtig bedrijven hebben zich inmiddels aangemeld bij het World Horti Center om hun meest innovatieve ontwikkelingen voor de tuinbouw te presenteren. 'Samen vertegenwoordigen zij de volle breedte van de glastuinbouw. Voor bezoekers van het centrum is dat interessant, want ze komen hier in contact met de gehele sector, van veredeling tot techniek en van toeleveranciers tot sierteeltbedrijven.'

De samenkomst van bedrijven zal ook leiden tot versterking van onderlinge kennisuitwisseling, denkt Vink. 'We richten ons op alle mogelijke manieren op kennisoverdracht. Daarom geven we ook maatwerktrainingen voor nationale en internationale gezelschappen.'

25.000 bezoekers
De drie samenwerkende partijen in het centrum hopen jaarlijks zo'n 25.000 bezoekers uit binnen- en buitenland in het World Horti Center te ontvangen. Belangstellenden kunnen ruimtes huren voor het organiseren van bijeenkomsten en evenementen.

'Het is een heel bijzonder centrum', stelt Vink. 'We gaan hier echt samenwerken. Partijen lopen elkaar letterlijk tegen het lijf, wat bijvoorbeeld blijkt uit één ingang waardoor zowel onderzoekers, studenten als mensen uit het bedrijfsleven naar binnen gaan. En in de doorkijkjes vanuit de klaslokalen naar de onderzoeks- en expositieruimtes is onze visie om synergie te creëren duidelijk te zien.'

Relatie onderwijs en bedrijven
Een project gericht op de vernieuwing van de relatie tussen onderwijs en bedrijven is bijvoorbeeld de komende drie jaar onderdeel van vier mbo-opleidingen in het WHC: Mechatronica, Teelt, Handel & logistiek en Voeding, gezondheid & bewegen. Bij deze laatste opleiding werkt de school intensief samen met bedrijven als Koppert Cress, Nature's Pride en Hofland & van Geest.

'Bedrijven komen onder andere naar het World Horti Center omdat wij er zitten', zegt Bert de Jong, interim-directeur van MBO Westland. 'Dat is precies wat wij beogen: we willen inspelen op wat essentieel is voor de werkelijkheid van nu en in de toekomst. Samen met top-of-the-billbedrijven, vooral uit de tuinbouwsector, kijken we naar het type werknemer dat zij in de toekomst nodig hebben voor een internationale doelgroep. Daarom is een deel van onze opleidingen geheel in het Engels.'

Hogeschool InHolland biedt daarnaast een lesprogramma in het centrum in Naaldwijk aan.

Ontwikkelingsloket
Demokwekerij Westland blijft in het World Horti Center nieuwe innovatie-initiatieven stimuleren. Denk aan een technisch ontwikkelingsloket voor automatiseringsoplossingen in de glastuinbouw. Kwekers, technische toeleveranciers en kennisinstellingen kunnen in het World Horti Center bij elkaar komen en samen werken aan mechanisatie, robotica en automatiseringsprojecten binnen de sector.

Het streven is om maatschappelijke thema's binnen de glastuinbouw op de kaart te zetten. Door onderzoek en technische oplossingen willen de Demokwekerij en Greenport Food & Flower Xperience een wisselwerking creëren tussen diverse partijen binnen de sector, maar ook over sectoren heen.

In het World Horti Center komen 38 proefkassen van verschillende groottes. 'We breiden nauwelijks uit ten opzichte van de huidige Demokwekerij', vertelt Peet van Adrichem, directeur van de Demokwekerij. 'Maar we willen een slag maken in een efficiënter gebruik van de ruimtes, onder andere doordat we er hygiënischer kunnen werken.'

Als eerste
MBO Westland maakt vanaf 28 augustus als eerste gebruik van het World Horti Center. Op 1 oktober volgt het bedrijfsleven en op 1 december de Demokwekerij. Van Adrichem coördineert de bouw.

Duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol. Het gebouw heeft dubbel glas en een dak van isolerende polycarbonaatplaten. De vloerverwarming is ook te gebruiken als koeling en heeft twee warmtepompen die in de toekomst op aardwarmte gaan draaien. In de kassen hangen dubbele schermdoeken en op het dak liggen zonnecellen. 'We blijven voortdurend dingen veranderen om het nog beter te maken, zonder dat de planning in gevaar komt.'

De financiering ligt in handen van de drie betrokken partijen. De gemeente Westland heeft als mede-initiatiefnemer een lening verstrekt.

Geplaatst in Nieuwe Oogst op d.d. 24 augustus 2017

Tekst: Hanneke de Jonge