Proef bestrijding Turkse mot met drones start in gerbera en chrysant - World Horti Center
11.06.2019

Proef bestrijding Turkse mot met drones start in gerbera en chrysant

Vliegende insecten krijgen een nieuwe duurzame vijand.

De bestrijding van insectenplagen vindt nu voornamelijk plaats met behulp van (bio)chemische en biologische middelen. PATS Indoor Drone Solutions, een spin-off van de Technische Universiteit Delft, brengt daar verandering in met kleine drones die plaagbestrijding en preventie automatiseren. Middels een pilot traject gericht op de bestrijding van Turkse mot grijpen een aantal innovatieve Gerberatelers deze ontwikkeling aan om koploper te blijven op het gebied van duurzame teelt en teeltkennis.
 
Drones
Het traject start op in juni waarna gedurende 10 weken continu drone testen worden uitgevoerd in een met gerbera's beplante proefkas van het World Horti Center. De Gerberatelers bieden gezamenlijk een platform aan deze nieuwe technologie door bij te dragen aan onderzoek en verdere ontwikkeling van het systeem. De kwekers worden deels gefinancierd vanuit de IPC regeling en worden hierbij bijgestaan door Inno-Agro en Gewascoöperatie Gerbera en Chrysant. In samenwerking met Demokwekerij Westland meten partijen herhaaldelijk de effectiviteit van de oplossing op de populatie van Turkse mot (Chrysodeixis chalcites). “Doelstelling van de pilot is niet alleen om de effectiviteit te meten, maar ook juist om de technologie te verbeteren. De drones krijgen specifiek vlieggedrag aangeleerd gelijk aan het behendige vlieggedrag van de Turkse mot”, zegt Sjoerd Tijmons van PATS. Kevin van Hecke, mede-oprichter van PATS en drone-researcher aan de TU Delft voegt toe: "Je kunt onze drones dan ook het beste vergelijken met vleermuizen, een natuurlijke vijand van vliegende insecten."

Proefopstelling
In de zomer van 2018 is PATS begonnen met een kleine proefopstelling op de locatie van Holstein Flowers, een gerberakwekerij in de Lier. De eerste resultaten hiervan waren positief, waarna de groep IPC telers geïnteresseerd raakte in de technologie. Volgens Jeroen Sanders, onderzoeker bij Demokwekerij Westland in World Horti Center, “zijn er op dit moment onvoldoende effectieve middelen ter beschikking om volwassen vliegende insecten te bestrijden. Daarom is deze technologie een goede aanvulling op  de totale systeemaanpak”.

Reductie middelengebruik
PATS ziet haar technologie niet enkel als een aanvulling op het huidige middelenpakket. Op termijn moet het systeem ook het middelengebruik voor specifieke plagen reduceren en wordt verwacht dat de kweker minder omkijken heeft naar het scouten en bestrijden van plagen. Bram Tijmons van PATS: “Het streven is om de bestrijding van bijvoorbeeld Turkse mot volledig uit te voeren met behulp van ons systeem, juist door de preventieve aanpak die wij hanteren. Daarnaast conflicteert onze oplossing niet met de biologische bestrijding van andere plagen door een gerichte bestrijding van de mot zelf”.
Als de pilot succesvol verloopt hebben de betrokken partijen de intentie om het op te schalen naar de praktijk. Meer duidelijkheid hierover wordt in augustus van dit jaar verwacht.

Verschenen op Glastuinbouw Nederland op 11 juni 2019

Tekst: Persbericht PATS Indoor Drone Solutions