Tomatoworld en World Horti Center: samen verder - World Horti Center
06.07.2019

Tomatoworld
en WHC:
samen verder

Wat als je zó op elkaar lijkt en elkaar zó goed aanvult
dat samenwerking niet meer dan logisch is? Dan gá
je ervoor natuurlijk. Dat is ook precies wat World
Horti Center en Tomatoworld doen!

Het kon niet uitblijven dat Tomatoworld en World Horti Center elkaar uiteindelijk zouden opzoeken. Het informatie- en educatiecentrum in Honselersdijk en het kennis- en innovatiecentrum in Naaldwijk hebben dezelfde doelstelling: de wereld de waarde van de Nederlandse glastuinbouw laten zien en de kennis op dat gebied delen. Met als ultieme ambitie: het bijdragen aan oplossingen voor belangrijke maatschappelijke thema’s zoals het wereldvoedselvraagstuk, welzijn en duurzaamheid. Die doelen streven ze ook nog eens na op een manier die erg op elkaar lijkt. Namelijk via educatie,  het ontvangen en rondleiden van bezoekers en het stimuleren van samenwerking door bedrijven en organisaties bij elkaar te brengen.

IN ELKAARS VERLENGDE

Maar er is ook een verschil: de wijze waarop al die kennis wordt gepresenteerd en gedeeld. ‘En dat is nu precies waar we elkaar goed aanvullen’, zegt Mark Zwinkels, die samen met Erwin Cardol het directieteam van World Horti Center vormt. ‘Tomatoworld heeft de focus gelegd op het creëren van een positief imago van de sector en het bewustmaken van de houding en het gedrag van bezoekers ten opzichte van voeding en duurzaamheid. De manier waarop Tomatoworld het verhaal van de Nederlandse glastuinbouw vertelt, is uniek, vinden wij bij World Horti Center. Je kunt daar onder  begeleiding de kassen met tachtig verschillende tomatenrassen bezoeken en er ook van proeven. Iedereen die daar binnenstapt – jong, oud, beginnend of professional in de horti – heeft meteen een heel duidelijk beeld van wat de sector te betekenen heeft voor de wereld en de uitdagingen die er zijn rondom de wereldvoedselvoorziening.’ Hij vervolgt: ‘World Horti Center is meer opgezet als innovatieplatform voor ondernemers die elkaar steeds weer willen aanscherpen. Een platform waar ze elkaar kunnen opzoeken om de volgende stap te kunnen maken met hun innovatie. Dat heeft zich onder andere vertaald in Demokwekerij Westland en een expositievloer met honderd participanten op het gebied van voeding, bloemen, techniek en toelevering. De professional die tijd, geld en energie wil steken in innovatie kan bij ons dus een verdiepingsslag maken.’ ‘De manieren waarop we werken, liggen zo in het verlengde van elkaar, het
was eerder de vraag: wanneer dan of we gaan samenwerken’, zegt Erwin. ‘We hóren gewoon bij elkaar. Het was zoeken naar het moment.’

SHOWCASE EN LEADGENERATOR

Na een serie verkennende gesprekken kwam dat moment eind vorig jaar. Ook René Gomersbach, directeur Bedrijven bij onze bank, was daar in zijn rol als bestuursvoorzitter van Tomatoworld bij betrokken (zie blauw kader op pagina 13). Half december ondertekenden Mark en Erwin samen met Tomatoworlddirecteur Miranda van den Ende de intentieverklaring tot samenwerking en uiteindelijk samenvoeging. ‘Dat ging heel symbolisch in broederbloed – oftewel: tomatensoep’, lacht Mark. De afgelopen maanden hebben beide partijen samen een aantal punten geformuleerd waarin zij als één organisatie succesvol willen zijn. Dit zijn onder andere innovatie, educatie en gezondheid, imago, matchmaking en acquisitie, internationalisering en het aantrekken en ontwikkelen van talent. ‘Concreet betekent dat samen bezoekers ontvangen, evenementen organiseren en opleidingstrajecten starten en het samenbrengen van tuinbouwpartners’, vat Miranda samen. ‘Het uiteindelijke doel is dat iedereen in de hele wereld die iets wil weten over de Nederlandse glastuinbouw gewoon hier terecht kan.’ Mark: 'Enerzijds zijn we dus een showcase, anderzijds een leadgenerator voor onze bedrijven. Daarnaast maken we continu de koppeling tussen studenten, bedrijfsleven, onderzoek en overheid.’

KOPPOSITIE BEHOUDEN

Behalve dat samenwerken logisch is, is het ook noodzakelijk, zeggen de directeuren. ‘De Nederlandse glastuinbouw is internationaal koploper als het gaat om innovaties in de sector. Daarmee zijn we een belangrijke pijler van de Nederlandse economie’, zegt Miranda. ‘Willen we op dat niveau blijven, dan moeten we als sector beter samenwerken en sneller innoveren. Doen we dat niet, dan
halen China en andere Aziatische landen ons links en rechts in. Met het intensiveren van de samenwerking tussen Tomatoworld en World Horti Center en de uiteindelijke samenvoeging dragen we bij aan het behoud van die koppositie.’ 

‘Een tijd terug hadden we bij Tomatoworld een Chinese delegatieover de vloer’, vertelt René. ‘Die willen een kopie gaan neerzetten van wat wij en World Horti Center doen. Ze zien waar de kracht ligt.’ Mark: ‘En dat is nu het punt. Iedereen kan een gebouw als dit neerzetten. Maar niet iedereen kan ook de inhoud tot stand brengen zoals wij dat hebben gedaan. Die is gebaseerd op de glastuinbouw die hier al 150 jaar draait. Dat is de motor. Met Tomatoworld en World Horti Center hebben wij daar een turbo opgezet, waardoor ontwikkelingen sneller gaan. Maar een turbo zonder motor doet natuurlijk helemaal niets.’

ROADMAP NAAR DE TOEKOMST

Rabobank Westland is partner van zowel World Horti Center als Tomatoworld. Die nauwe betrokkenheid draagt bij aan het succes van de samenwerking, meent Mark. ‘Onze organisaties spreken
alle drie heel veel bedrijven, uit de gehele keten van de sector. Van veredeling tot retail. Dat geeft ons een goed beeld van de sector en waar die naartoe moet om effectiever en innovatiever
te zijn. Dat beeld dragen wij ook uit. Dat is fijn voor bedrijven, want als individuele ondernemer sta je heel vaak in de loopgraaf en kun je niet meer over je eigen akkers heen kijken. Waar gaat het naartoe? Waar is mijn energie nodig? Wij, drie gerenommeerde bedrijven, laten zien: het gaatdie kant op. Wij bieden een “roadmap” naar de toekomst. Daar haken bedrijven op aan.’


STAPJE VOOR STAPJE

De komende tijd gaan Tomatoworld en World Horti Center steeds een stapje dichter naar elkaar toe zetten. ‘We hebben een einddoel: één organisatie. Het plan daarvoor ligt op de plank, maar dat kun je niet in één keer of binnen één maand halen’, zegt Erwin. ‘Het is een kwestie van stap voor stap uitvoeren’, vult Miranda aan. ‘Eerst operationeel met het uitwisselen van bezoekersgroepen
en door groepen naar elkaar door te sturen. Daarna gaan we naar het bestuurlijke en financiële plaatje kijken.’ Wat Miranda betreft, is de eenwording snel een feit. ‘Het liefst zou ik volgende week al een Tomatoworld-kas naast het World Horti Center zetten. Hoe eerder we onze gezamenlijke krachten bundelen, hoe beter!’

‘Goed voorbeeld'


De samenwerking tussen World Horti Center en Tomatoworld is belangrijk, vindt directeur Bedrijven bij Rabobank Westland, René Gomersbach. ‘Die laat de kracht van de tuinbouwsector zien.’ René is sinds 1 januari directeur Bedrijven van Rabobank. Hiervoor was hij twaalf jaar accountmanager Grootzakelijk. In die functie was hij gesprekspartner van internationaal opererende
bedrijven in de food- en agriketen. Daarnaast is hij bestuursvoorzitter van Tomatoworld. Vanuit die rol was hij betrokken bij de verkennende gesprekken tussen Tomatoworld en World Horti
Center over samenwerking en samenvoeging. Een ontwikkeling die hij van harte toejuicht. ‘Tomatoworld en World Horti Center zijn ontzettend belangrijk voor de Nederlandse glastuinbouw.
Niet voor niets zijn wij als Rabobank partner van beide organisaties. De kracht van wat hier nu plaatsvindt, is dat zij als het ware met elkaar boven de sector gaan staan. Door samen te werken in plaats van te concurreren, laten ze zien dat ze elkaar kunnen versterken. Daarmee geven zij een goed voorbeeld. Ook internationaal. Het grappige is: wij vinden samenwerken zó vanzelfsprekend, dat we weleens vergeten hoe bijzonder het eigenlijk is. Als World Horti Center buitenlandse groepen ontvangt, zie je die mensen met verbazing kijken hoe zij concurrerende ondernemers samen achter één initiatief weten te krijgen. En zo’n initiatief dan ook nog eens koppelen aan onderwijs én de overheid er op een gezonde manier bij betrekken. Het is een businessmodel waarmee we de
Nederlandse glastuinbouw overal ter wereldgoed in de etalage kunnen zetten.’

Gepubliceerd in Dichterbij Westland