Tuinbouw Digitaal heeft primeur in World Horti Center - World Horti Center
20.10.2017

Tuinbouw Digitaal: Greenport Digital - What's next

Donderdag 19 oktober verzamelde een grote afvaardiging van de tuinbouwsector zich in het World Horti Center in Naaldwijk voor een bijeenkomst van Tuinbouw Digitaal; Greenport Digital – What’s Next.

Donderdag 19 oktober verzamelde een grote afvaardiging van de tuinbouwsector zich in het World Horti Center in Naaldwijk voor een bijeenkomst van Tuinbouw Digitaal; Greenport Digital – What’s Next. Hiermee had Tuinbouw Digitaal de primeur, want dit was de allereerste bijeenkomst op de jaarrond evenementenkalender van het unieke innovatiecentrum in de internationale glastuinbouw.

Tijdens een uitgebreide rondleiding door het innovatiecentrum werden de deelnemers meegenomen op reis in een wereld waar bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek gebroederlijk naast elkaar opereren en bedrijven onderling over het gevoel van concurrentie heen lijken te stappen. 

In het hart van het innovatiecentrum werd na de opening door Henk Zwinkels van Tuinbouw Digitaal meer achtergrondinformatie gegeven over het World Horti Center door Roy Wubben van Demo Kwekerij Westland. De overstap naar het digitale programma werd gemaakt door Oscar Delnooz van het Ministerie van Economische Zaken. Hij gaf een toelichting op het verse regeerakkoord en de aandacht hierin voor digitalisering. De belangrijkste  opmerkingen die hij hierover maakte was toch wel dat digitalisering duidelijk hoog op de agenda staat van het kabinet en dat er zichtbaar geld vrijgemaakt wordt voor digitalisering, onderzoek en onderwijs, maar dat er nergens specifiek gesproken wordt over digitalisering in de land- en  tuinbouw.

Ook merkte Delnooz op dat er in het regeerakkoord zoals het er nu ligt, gesproken wordt over digitalisering in de zorg, onderwijs, transport, rechtssysteem etc., maar dat er niet gesproken wordt over het samenbrengen van deze aparte beleidsdossiers. Hierdoor kan het zo zijn dat elke tak het wiel zelf uit moet vinden.

Tijdens het middagprogramma werden de 8 nieuwste projecten op het gebied van ICT-ontwikkeling en toepassing in de tuinbouw toegelicht door sprekers van Wageningen University & Research. Tim Timmermans en Carlijn Savelkouls bespraken bijvoorbeeld de mogelijkheden van blockchain-technologie voor de tuinbouw. Johan Bremmer nam de deelnemers mee in de wereld van Market Intelligence en Big T&U en Cor Verdouw sprak over het Internet of Food and Farm 2020. Block Chain, Internet of Food and Farm, Big T&U, healthy plant fundamentals, IoT en Fruit 4.0 werden toegelicht en gekoppeld aan de mogelijkheden binnen de tuinbouwsector. En niet geheel onbelangrijk er werd gesproken over in hoeverre de sector klaar is voor deze stappen en wie de dan initiatiefnemers zouden moeten zijn. Bekijk hier het overzicht van alle onderwerpen en sprekers van de middag.

Duidelijk wordt deze middag dat voor de tuinbouw digitalisering essentieel is: de juiste informatie op tijd op de juiste plek en een intelligent gebruik ervan bevorderen een duurzame teelt, goede productbehandeling, voedselveiligheid en efficiënt vervoer. Daarnaast zorgt digitalisering voor het reduceren van verspilling en het verbeteren van de communicatie met de consument over de gebruikswaarde, kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid van een product. De grote opkomst van veel uiteenlopende bedrijven/partijen, zoals bijvoorbeeld Rijk Zwaan, HoBaHo, Royal Brinkman, TNO, AVAG en Royal FloraHolland, laten zien dat de sector zich er van bewust is dat er stappen gezet moeten worden.

De bijeenkomst werd georganiseerd door Tuinbouw Digitaal, een innovatieprogramma van de Topsector T&U. Het onderzoekt, informeert en faciliteert met het doel de kennis over informatiemanagement te vergroten en het gebruik van informatiestandaarden te stimuleren. Hierdoor zijn bedrijven en overheden beter in staat om in te spelen op ontwikkelingen en beslissingen te nemen.

Geplaatst in FloraNews d.d. 20 oktober 2017