We kunnen de studenten ontvangen - World Horti Center
30.08.2017

We kunnen de studenten ontvangen

De start van een nieuw schooljaar in een prachtige, nieuwe school.

Nu de bouw van World Horti Center zo goed als voltooid is, zal deze week MBO Westland, gevestigd in World Horti Center, overspoeld worden door studenten. Het is de start van een nieuw schooljaar in een prachtige, nieuwe school.

Met grote witte letters staat het sinds vorige week op het glazen gebouw: World Horti Center. Daar moet je zijn voor een unieke combinatie van bedrijven, brancheorganisaties, overheden én onderwijs ofwel een ontmoetingsplaats tussen werkgevers en studenten, de toekomstige werknemers. Bert de Jong, directeur a.i. van MBO Westland, is nauw betrokken bij de ontwikkeling en de bouw van de school. Hij is opgetogen nu het zover is: “Het onderwijsdeel is klaar; we kunnen de studenten ontvangen. Het gebouw op zich is nog niet helemaal gereed: het combinatiegedeelte met de bedrijven moet 2 oktober operationeel zijn. Wat de school betreft werkt alles! De tafels en stoelen zijn er, de smartboards doen het en de docenten zijn er. We hebben nu iets van 1200 studenten en er zullen in de eerste week zo’n 1000 studenten binnen zijn die introductielessen gaan volgen. Deze lessen zullen informatie geven over het onderwijs van MBO Westland en wat er van de studenten gevraagd zal worden. Wij willen een soort eigenaarschap voor de eigen opleiding ontwikkelen. De student is zelf verantwoordelijk voor de opleiding en de toekomstige loopbaan.”

Auditorium

Waar straks ook zeker gebruikgemaakt van gaat worden, is het ultramoderne auditorium. Hier wordt nu de laatste hand aan gelegd. “Dit auditorium is voor 50% van de school en voor 50% van de bedrijven. We gaan een gezamenlijke planning maken. Het auditorium is in drieën te delen: een van de drie ruimten is permanent voor ons, de tweede ruimte voor de bedrijven en de derde ruimte zal fiftyfifty gebruikt gaan worden. We moet nog kijken hoe we het avond- en weekendgebruik gaan organiseren.”

De opleiding in World Horti Center krijgt veel belangstelling van bedrijven, die zich nog steeds aanmelden. “Er zijn nu in totaal 80 bedrijven betrokken bij de opleiding. Voeding neemt in de opleiding een belangrijke plaats in. Met wie we nu afspraken aan het maken zijn is Niven Kunz, die ook zeker mogelijkheden ziet.”

Open dag

De officiële opening van World Horti Center staat gepland voor begin maart 2018. Maar wie nieuwsgierig is, zou al eerder een kijkje kunnen nemen op zaterdag 18 november. “We hebben die dag een open dag voor kandidaat-studenten voor het nieuwe schooljaar. Die dag wordt de school opengesteld voor belangstellenden en natuurlijk mogen ook niet-studenten komen kijken.”

De nieuwe directeur van MBO Westland is mevrouw Atie de Gier. Bert de Jong zal binnen niet al te lange tijd zijn werk voor MBO Westland beëindigen.

Geplaatst in Het Hele Westland d.d. 30 augustus 2017

Tekst en foto: Geraldine Hindriksen