Huidige onderzoeken

Demokwekerij Westland initieert, faciliteert en begeleidt het gehele jaar door diverse onderzoeken in verschillende gewassen. De looptijd van een onderzoek kan variëren van 2 weken tot 3 jaar.

Momenteel vinden verschillende onderzoeken plaats in de onderzoeksfaciliteiten van Demokwekerij Westland in World Horti Center, waaronder:

  • Gewasbeschermingsonderzoeken i.o.v.  verschillende gewascommisies van LTO glaskracht
  • Gewasbeschermingsonderzoeken voor verschillende producenten van zowel chemische- als biologische bestrijdingsmiddelen en biologische vijanden. Dit beslaat zowel registratieonderzoek als demonstratieonderzoek
  • Klimaatsonderzoek in Orchidee i.o.v. onder andere LTO glaskracht, de landelijke gewascommisie Orchidee en Kas als Energiebron
  • Bemestingsonderzoek met nieuwe meststoffen en aangepaste voedingsschema in verschillende gewassen i.o.v. telersgroepen en handelsbedrijven
  • Remproeven met nieuwe strategieën met remmiddelen i.o.v. een veredelaar
  • Onderzoeken met nieuwe detectiemethoden via o.a. dronetechniologie en fluorisentie. Dit uitgevoerd door tuinbouwstudenten van InHolland en Has den Bosch
  • Begeleiding van klimaatonderzoek op tomaat door Priva
  • Onderzoeken met verschillende biostimulanten op tomaat om de smaak te verbeteren

Heeft u interesse in het laten uitvoeren van onderzoek?

Neem contact met ons op