Stichting Greenport Horti Campus - World Horti Center

Stichting Greenport Horti Campus

Ten behoeve van het algemeen belang voert Stichting Greenport Horti Campus belangeloos projecten binnen World Horti Center. Eén van deze projecten betreft ‘Duurzame Tuinbouw in beeld – World Horti Center Experience’. Hiertoe is een door de Belastingdienst erkende ANBI (algemeen nut beogende instelling' status aangevraagd. Dat betekent dat donaties en giften voor projecten fiscaal aftrekbaar zijn.

Doelstelling
De stichting is opgericht door Gemeente Westland (Overheid), Lentiz Onderwijs Groep (Onderwijs) en het bedrijfsleven (vertegenwoordigd door Royal Flora Holland) om de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven te bevorderen op het gebied van tuinbouw in zijn algemeenheid. Via de inspanningen van de Stichting zijn diverse projecten geïnitieerd. Eén van deze projecten betreft de realisatie van het World Horti Center in Naaldwijk maar ook diverse andere projecten zijn door bemiddeling van de Stichting gerealiseerd. De werkzaamheden van de Stichting zijn vanaf 2017 voortgezet door Stichting Greenport West-Holland. Vanaf die datum richt de stichting zich op concrete projecten van algemeen nut (voor studenten, onderwijsinstellingen, bedrijven, overheden van de stichting).

De gegevens van Stichting Greenport Horti Campus zijn:
Naam van de instelling: Stichting Greenport Horti Campus

ANBI status verleend per 1 juli 2019
RSIN/fiscaal nummer: 852136626
Contactgegevens – correspondentieadres: Postbus 3040, 3130 CA Vlaardingen
Contactgegevens – feitelijk adres: Europa 1, 2672 ZX Naaldwijk

Beleidsplan / Duurzame Tuinbouw in Beeld - World Horti Center Experience

Bestuurssamenstelling
Voorzitter G. Kant (Voorzitter College van Bestuur Lentiz Onderwijsgroep)
Penningmeester en Secretaris: C. Meijeraan (Royal FloraHolland)
Algemeen bestuurslid: T.L.M. Duijvestijn.
Beloningsbeleid: de bestuurders zijn onbezoldigd.

Gegevens en stukken:
Voor nadere gegevens verwijzen wij  naar bijgaande stukken:

Meer informatie?

Bezoek de website van Greenport Horti Campus