MBO opleidingen - World Horti Center

MBO opleidingen

MBO Westland, waarin de onderwijsinstellingen Lentiz onderwijsgroep, ROC Mondriaan en Albeda College participeren, verzorgt al haar opleidingen in World Horti Center. Dit zijn meer dan twintig mbo-opleidingen op niveau 2, 3 en 4.  Met opleidingen in handel, zakelijke dienstverlening, techniek, groen, zorg en food leidt MBO Westland specialisten en vakmensen op voor diverse sectoren.

Samen met het bedrijfsleven en kennisinstituten ontwikkelt MBO Westland vernieuwend en complementair onderwijs. 

MBO Westland heeft de ambitie om elke student relevant onderwijs te geven, waar trends en ontwikkelingen een prominente plaats in krijgen. Zo volbrengen steeds meer studenten een deel van hun stage in het buitenland, is het mogelijk om tweetalig onderwijs te volgen en zijn er uitwisselingsprogramma's met scholen in het buitenland.

Sinds september 2017 volgen 1.200 studenten hun lessen in World Horti Center, doen er praktisch onderzoek en doen opdrachten voor de innovatieve bedrijven die er gehuisvest zijn.

Dus jij zoekt een uitdaging?

Bezoek de website van MBO Westland