Universitaire Greenport Hub - World Horti Center

Westland: onderzoeksgebied van 3 topuniversiteiten 

Het Westland vormt met haar sterke wereldwijde positie in de tuinbouwsector en actuele vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en innovatie, een uitdagende casus voor de 3 naastgelegen topuniversiteiten: Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Delft en Universiteit Leiden. Om samen met bedrijven en overheden te komen tot toekomstbestendige oplossingen hebben zij het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability opgericht. Onderdeel van dit centre is de Greenport Hub, dat opereert vanuit World Horti Center in Naaldwijk en zich richt op de volgende thema’s in de tuinbouwsector:

  • Digitalisering
  • Biobased en Circulaire Tuinbouw
  • Gezondheid en Welbevinden
  • Sustainable Urban Delta’s

De Greenport Hub is een groep van studenten, onderzoekers, bedrijven, overheden en overige organisaties in de tuinbouwsector die samenwerken aan onderzoeksvragen. U bent van harte welkom om deel te nemen!

Bent u student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Delft of Universiteit Leiden en op zoek naar een stage, praktijk-, onderzoeks- of afstudeeropdracht of promotieonderwerp?

Heeft u vanuit uw bedrijf, overheidsinstelling of organisatie een case voor de Greenport Hub?

Meer weten over Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability?

Bekijk alle activiteiten van de Greenport Hub