World Horti Center©

Copyright

Alle rechten berusten bij World Horti Center, tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van World Horti Center mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van World Horti Center tenzij anders vermeld. Reproductie, overdracht, distributie of opslag van het geheel of een deel van deze inhoud, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Disclaimer

World Horti Center besteedt veel zorg aan de inhoud en het actualiseren van de informatie op haar website. Toch kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolkomenheden bevat.

World Horti Center kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

World Horti Center©

Send