World Horti Center© - World Horti Center

World Horti Center©

Copyright

Alle rechten berusten bij World Horti Center, tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van World Horti Center mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van World Horti Center tenzij anders vermeld. Reproductie, overdracht, distributie of opslag van het geheel of een deel van deze inhoud, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Privacybeleid

World Horti Center hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Deze verklaring informeert u over hoe World Horti Center met uw persoonsgegevens omgaat en de doeleinden waarvoor het kennis- en innovatiecentrum persoonsgegevens verwerkt.

Disclaimer

World Horti Center besteedt veel zorg aan de inhoud en het actualiseren van de informatie op haar website. Toch kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolkomenheden bevat.

World Horti Center kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Levering- en annuleringsvoorwaarden

In de organisatie van rondleidingen, evenementen en verhuur van vergaderfaciliteiten hanteert World Horti Center leverings- en annuleringsvoorwaarden. De uitvoering van rondleidingen, evenementen en verhuur van vergaderfaciliteiten in World Horti Center is in handen van Demokwekerij Westland. De leverings- en annulerings-voorwaarden zijn van toepassing op aangegane overeenkomsten. 


Send