Gemeente Westland

Westland is de grootste aaneengesloten glastuinbouwgemeente ter wereld en kent een unieke economische kracht die samengaat met grote sociale verbondenheid. Het unieke van de regio Westland is de clustering van glastuinbouwgerelateerde bedrijven en sectoren die gezamenlijk oplossingen bieden voor voedsel-, water- en energievraagstukken. Voorbeelden van glastuinbouwgerelateerde bedrijven zijn: importeurs, exporteurs, telers, transport- en verpakkingsbedrijven, toeleveranciers en zaadveredelingsbedrijven.

Westland behoort met een bruto gemeentelijk product van €4,1 miljard tot de top tien van Nederlandse gemeenten als het gaat om de toegevoegde waarde van economische activiteiten en is een gemeente van wereldwijde economische betekenis.

Om internationaal concurrerend te blijven, is de ontwikkeling in kennis en innovatie van vitaal belang. De basis voor innovatie in de (glas)tuinbouwsector blijft onderwijs en kennisontwikkeling, in nauwe samenwerking met ondernemers.