Disclaimer

Home / Disclaimer

Disclaimer

World Horti Center besteedt veel zorg aan de inhoud en het actualiseren van de informatie op haar website. Toch kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig en/of onjuist is.

World Horti Center kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over geboden diensten op deze website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke typefouten geen overeenkomst claimen met World Horti Center. Voor opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan World Horti Center nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom berusten bij World Horti Center, tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van World Horti Center mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij anders aangegeven is.

Levering- en annuleringsvoorwaarden

In de organisatie van rondleidingen, evenementen en verhuur van vergaderfaciliteiten hanteert World Horti Center leverings- en annuleringsvoorwaarden. De uitvoering van rondleidingen, evenementen en verhuur van vergaderfaciliteiten in World Horti Center is in handen van WHC Expo bv. De leverings- en annulerings-voorwaarden zijn van toepassing op aangegane overeenkomsten.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen en worden geactualiseerd.