Learning Community

Home / Learning Community

Learning Community Greenport Horti Campus

De plek waar innovatie voor het tuinbouwcluster begint

De Learning Community Greenport Horti Campus brengt bedrijfsleven en onderwijs (mbo, hbo en wo) samen om innovatieve vragen snel op te pakken. Daarmee transformeren de beroepsgerichte onderwijsinstellingen naar regionale kenniscentra waarin leren, innoveren en onderzoeken met regionale partners hand in hand gaan.

De Learning Community heeft twee hoofdactiviteiten: onderzoek en dialoog. De Learning Community werkt vraaggestuurd vanuit de praktijk en zoekt daarvoor samenwerking tussen mbo, hbo en wo. De resultaten uit die onderzoeken worden verwerkt naar de praktijk middels masterclasses, webinars en nieuwsberichten. Thematisch wordt verbinding gemaakt op de verschillende themapleinen binnen World Horti Center, denk hierbij onder andere aan I-Grow, Energie, Water en Power of Plants.

Op deze manier werkt de Learning Community aan een ecosysteem van bedrijven en kennisinstellingen. Daarvoor gebruikt de Learning Community de 5 V’s: Verbinden (van de triple helix en maatschappelijke organisaties), Verdienen (vertalen van kennis en kunde naar kassa), Versterken (van de relatie met de samenleving en consument), Vernieuwen (innovaties realiseren en talent opleiden) en Verduurzamen (met een regionaal transitienetwerk).

Partners

Partners van de Learning Community Greenport Horti Campus Westland zijn Lentiz, Inholland, LDE en World Horti Center, met steun van Greenport Horti Campus en Greenport West-Holland. Financiers zijn Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Gemeente Westland.