Robotica & AI

Home / Thema’s / Robotica & AI

 

Automatisering en robotica zijn niet meer weg te denken uit de tuinbouw. Robotica & AI wordt gevormd door een samenwerkingsverband van InnovationQuarter, Provincie Zuid-Holland, TU Delft, Greenport West-Holland, Robohouse Delft en World Horti Center. Er wordt al een aantal jaar verschillende activiteiten georganiseerd rond dit thema, maar in 2024 krijgt het thema ook een landingsplek in World Horti Center door middel van een themaplein. Hierop worden de belangrijkste innovaties uitgelicht.

Opening in 2024.