Studeren

Home / Studeren

World Horti Center huisvest een unieke samenwerking tussen ondernemers, onderzoek, onderwijs en overheid. Het kennis- en innovatiecentrum is een ontmoetingsplaats voor werkgevers en toekomstige werknemers. Hier leggen studenten (internationale) contacten en daarmee de basis voor hun verdere loopbaan.

De nadruk ligt op kennis & innovatie, internationalisering en het op de kaart zetten van de glastuinbouwsector. Door samen te werken met onderwijsinstellingen en zo lesprogramma’s te creëren die aansluiten bij de praktijk ontstaan er mooie carrièrekansen. Door het web aan samenwerkingsverbanden ontstaat een broedplaats voor talent waar regionale maar ook internationale studenten intensief en hoogwaardig worden opgeleid en begeleid. Een winst voor student en werkgever.

Onder het dak van World Horti Center vind je onder andere MBO Westland, deze onderwijsinstelling wordt gevormd door Lentiz onderwijsgroep, Albeda College en ROC Mondriaan. Dagelijks volgen hier zo’n 1.200 studenten verschillende opleidingen op niveau 2, 3 en 4. Ook is World Horti Center de thuisbasis van de Learning Community Greenport Horti Campus. De Learning Community brengt bedrijfsleven en onderwijs (mbo, hbo en wo) samen om innovatieve vragen snel op te pakken. Dit wordt gedaan vanuit de Learning Community ruimte waar docenten, studenten en ondernemers samenkomen om aan deze innovaties te werken. Belangrijke partner hierbij is Leiden-Delft-Erasmus Universities.