Over ons

Home / Over ons

Wat is World Horti Center?

World Horti Center is hét kennis- en innovatiecentrum voor de internationale glastuinbouwsector. Een plek waar ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid samen innoveren, verbinden, inspireren en kennis delen. Deze partijen werken aan oplossingen voor relevante maatschappelijke thema’s zoals water, voedselvoorziening, voedselveiligheid, welbevinden en duurzaamheid. Jaarlijks komen er zo’n 40.000 bezoekers van over de hele wereld naar World Horti Center om zich te laten inspireren door de geboden kennis en innovatie.

MBO Westland, Vertify, WHC Expo bv en Gemeente Westland vormen gezamenlijk World Horti Center. Samen met de participanten zijn zij hét kennis- en innovatiecentrum voor de internationale glastuinbouw en zetten samen de sector op de kaart. Ook zorgen zij ervoor dat deze blijft innoveren en haar voorsprong behoudt. Zo beschikt World Horti Center over een onderzoekscentrum met 39 kasafdelingen, geëxploiteerd door Vertify. Hier komen onderzoekers, ondernemers en onderwijs samen om onderzoek uit te voeren. Daarnaast biedt World Horti Center een leeromgeving voor wereldwijd talent en werken we samen met vooraanstaande (groene) kennisinstellingen. Zo volgen er onder andere dagelijks zo’n 1.200 studenten hun opleiding bij MBO Westland.

Ontstaan

De Nederlandse (glas)tuinbouw behoort internationaal tot de absolute wereldtop en maakt daarmee deel uit van het landelijke Topsectorenbeleid.

Professionalisering en het verder versterken van deze voor de Nederlandse economie belangrijke sector is een belangrijke doelstelling van het Topsectorenbeleid. Daarbij hoort een goede en eigentijdse onderwijs- en kennisstructuur van internationale allure. De uitvoering van het Topsectorenbeleid wordt via de Human Capital Agenda geregeld.

Een belangrijk deel van de Nederlandse (glas)tuinbouw is geconcentreerd in regio Westland, Oostland en Barendrecht. Bedrijven die samen de Greenport Horti Campus vormen werken in de keten van veredeling, toelevering, teelt, handel, logistiek, zakelijke dienstverlening en techniek.

Om de economische positie van de Greenport voor langere termijn te garanderen en (nationaal en internationaal) nieuwe kansen te kunnen blijven oppakken is in 2012 een actieprogramma opgesteld: Businessplan Greenport Horti Campus 2012-2015, tevens de Human Capital Agenda voor Westland, Oostland en Barendrecht.

Dit programma voorziet in het opleiden van studenten en het scholen van medewerkers. Ook legt het de nadruk op kennis & innovatie, internationalisering en het verbeteren van het imago van de sector.

Een van de doelstellingen van de Greenport Horti Campus is netwerk- en campusvorming met sterke lokale agenda’s en inspirerende faciliteiten in Westland, Oostland en Barendrecht.

Missie en visie

Missie

World Horti Center is de broedplaats voor innovaties in de tuinbouwsector waar inspireren, verbinden en het delen van kennis centraal staan. Dit doen wij door ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid intensief samen te laten werken.

Visie

Een groenere wereld met duurzame voedselvoorziening, voor iedereen.

Team

Ontmoet de gezichten achter World Horti Center! Breng je binnenkort een bezoek aan World Horti Center dan is er zomaar een kans dat je één van hen, misschien wel meer, tegenkomt op de vloer. Vragen voor iemand uit het team? Laat je vooral horen per mail of telefoon.

De foto’s van onze gezellige teamleden zijn binnenkort te zien op deze pagina.