Innovatieve substraatoplossingen voor een duurzame teelt

De consument zoekt steeds meer naar kwaliteitsproducten die gezond en veilig, maar ook duurzaam geteeld zijn. Professionele tuinders hebben dus grote behoefte aan teeltoplossingen waarmee zij de kwaliteit en kwantiteit van hun producten substantieel kunnen verhogen. Grodan steenwolsubstraten van maken het mogelijk voor de teler om zijn teelt maximaal te sturen. Deze substraten worden met op maat gesneden advies en tools geleverd om Precision Growing, oftewel, precisieteelt, te ondersteunen.

Dit is de meest efficiënte en effectieve teeltwijze, waarbij met een minimale inzet van middelen een maximaal resultaat wordt behaald. Door Precision Growing-technieken toe te passen, realiseert de teler een verhoging van teeltkwaliteit en opbrengst en tegelijkertijd een verlaging van productiekosten en impact op het milieu. Hierbij worden minder water, voedingsstoffen, gewasbeschermingsmiddelen, energie en ruimte gebruikt. Kortom, Precision Growing met Grodan oplossingen resulteert in de duurzame productie van gezonde, veilige en smakelijke versproducten.

Adres

Hoofdkantoor:
Grodan (ROCKWOOL B.V.)
Postbus 1160
6040 KD  Roermond

Telefoon