Priva

Wij zijn Priva. Wij creëren een klimaat voor groei. Wij zijn leidend in de ontwikkeling en productie van technologie voor de optimalisering van omgevingscondities en procesbeheer. Wij bieden oplossingen voor tuinbouw, gebouwautomatisering en alles daartussenin met een unieke combinatie van software, hardware en diensten. Wij zijn er trots op dat onze oplossingen resulteren in een lager verbruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals energie en water.

Met ons partnernetwerk zijn we vertegenwoordigd in meer dan honderd landen. Zo staan we dichtbij onze klanten, in dezelfde tijdzone: we weten de weg en spreken de taal.

In de tuinbouw helpen we ondernemers-met-ambitie een stapje verder in hun ontwikkeling. Wij leveren hiervoor oplossingen die bijdragen aan de optimalisering van binnenklimaat, waterhergebruik, energiebesparing en arbeidsregistratie. Dat doen we met producten zoals: procescomputers, luchtbehandelingssystemen, meststofdoseer-, ontsmettings- en zuiveringssystemen, managementinformatie- en arbeidsregistratiesystemen.

Minder gebruik van schaarse natuurlijke hulpbronnen zoals water en energie en meer opbrengst per m2. Wij geloven dat we daarmee echt een bijdrage kunnen leveren aan een aantal grote thema’s die hoog op de politieke wereldwijde agenda staan: water, voedsel, klimaat en energie. Als we slimmer omgaan met onze natuurlijk hulpbronnen dan is er genoeg voor iedereen, zonder dat we moeder aarde uitputten.

Wij hebben een belangrijke missie te vervullen: een klimaat creëren voor groei.

 

Adres

Bezoekadres:
Zijlweg 3
2678 LC  De Lier

Postadres:
Postbus 18
2678 ZG  De Lier

E-mail Telefoon